Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů Mateřská škola Čtyřlístek Vysoké Mýto, příspěvková organizace, se sídlem Vysoké Mýto, Lidická 688, IČO 709 98 680 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. nařízení subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa:                Mateřská škola Čtyřlístek Vysoké Mýto
                                            Lidická 688
                                            566 01  Vysoké Mýto

adresa datové schránky:       f26kt7q

e-mailová adresa:                 ms.lidicka@tiscali.cz

telefon:                                465 424 307

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

titul, jméno, příjmení:          Ing. Martin Dušek

e-mailová adresa:                 vysokemyto@viavis.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode