Vítejte na stránkách Mateřské školy Čtyřlístek Vysoké Mýto

Najdete nás na adrese: Lidická 688, Vysoké Mýto

Mateřská škola  zahájila provoz 12. února 1980. V roce 2009 byla  z fondu EU zateplena. Od 1.9.2018 používá nový název: Mateřská škola Čtyřlístek.

                            

    V současné době má čtyři oddělení. Nachází se v jednopatrové budově se dvěma třídami v přízemí a dvěma třídami v patře. Ke každé třídě náleží šatna dětí a učitelek, úklidová místnost, umývárna, WC, sprchový kout, kuchyňka, a pokojík. Třídy v přízemí mají terasy, které jsou v letních měsících využívány od ranních hodin pro všechny činnosti dětí. Zahradní hračky a pomůcky pro hry dětí venku jsou uloženy v zahradní hračkárně.                       

       Budova mateřské školy je proskleným tunelem spojena s hospodářskou budovou, která v letošním roce prošla celkovou rekonstrukcí. Nachází se zde kuchyň se sklady, denní místnost provozních pracovnic, sborovna a ředitelna. Z bývalé prádelny nově vznikla učebna pro skupinové činnosti s dětmi.

         

     Budovu mateřské školy obklopuje velká zahrada, která byla v roce 2015 zapojena do projektu Revitalizace školní zahrady mateřské školy. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí a městem Vysokým Mýtem. V nově vytvořené přírodní zahradě jednotlivé prvky využívají potenciálu přírody, jsou tvořeny přírodními materiály a zároveň nenásilnou formou a přitom hravě umožňují dětem seznámit se se zákonitostmi přírody. Zahrada je vybavena pěti pískovišti a novými zahradními prvky. Dominantním prvkem je „Loď“, dále pak vodní svět, lanová stezka, zvuková a smyslová stezka, vrbový tunel, domečky a budky pro hmyz, drobná zvířátka a ptáky, ohniště, venkovní pec, zahradní altán, zvýšené záhony, bylinková spirála. Celý ráz zahrady dotváří bohatá vzrostlá zeleň a nově vysázené rostliny.

                                                   

     Mateřská škola má přiměřeně velké prostory. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Nabídka učebního materiálu, stavebnic a stolních her je pestrá, jsou zastoupeny i nové netradiční pomůcky pro rozvoj poznání. Pro hudební činnosti má škola k dispozici jeden klavír, jeden elektronický klavír a dvoje elektronické varhany, na každé třídě jsou rytmické nástroje. Hračky jsou umístěny tak, aby byly dětem dobře přístupné. Pro různé tělovýchovné činnosti je dostatek sportovního nářadí i náčiní.

     Na výzdobě prostředí školy se podílejí jak pedagogické pracovnice, tak i děti svými výtvory.

                        

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode