O nás

          

     Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní péči, o děti pečuje kolektiv osmi pedagogických pracovnic, dvě asistentky pedagoga a pět pracovnic provozních.
 
Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání.
 
   Cílem vzdělávání v naší škole je dovést děti k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro celý život.
Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dětí, zdravé sebevědomí, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Snažíme se o maximální rozvoj komunikativních dovedností.
 
   Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich možnosti a individualitu. Snažíme se, aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.
Novou prioritou naší mateřské školy je poznávání přírody, ekologická výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu.
 

 

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode