O nás

          

     Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní péči, o děti pečuje kolektiv osmi pedagogických pracovnic, dvě asistentky pedagoga a pět pracovnic provozních.

 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání.

 

   Cílem vzdělávání v naší škole je dovést děti k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro celý život.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dětí, zdravé sebevědomí, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Snažíme se o maximální rozvoj komunikativních dovedností.

 

   Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich možnosti a individualitu. Snažíme se, aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Novou prioritou naší mateřské školy je poznávání přírody, ekologická výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu.

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Vysoké Mýto, příspěvková organizace

ms.lidicka@tiscali.cz

Lidická 688
Vysoké Mýto
566 01

465 424 307

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode