Projekty

Třídíme s Tonda obal

Vybarvi svůj autobus IVECO

V měsíci dubnu se 50 dětí s paní učitelkami zapojilo do projektu IVECO BUS "Vybarvi svůj autobus Iveco". Jejich úkolem bylo výtvarně ztvárnit design autobusu, kterým by chtěly jet na výlet nebo na dovolenou. Svoje návrhy děti malovaly na připravené archy s předtištěnými modely autobusů. Techniky práce byly různé - voskové pastely, olejové pastely, vodové či temperové barvy, pastelky i fixy, barevné tuše....zkrátka, co si kdo vybral. Děti zdobily autobusy z boku, zepředu i zezadu a nesměly zapomenout nechat čistá průhledná okna. Děti pracovaly svědomitě, s nadšením a radostí. Za svoje snažení také byly odměněny drobnými dárky od firmy IVECO. 

Vybrat pak ze všech nádherných výtvorů pouze 10, které putovaly do dalšího kola, byl pro nás, učitelky, velmi nelehký úkol. Všechny výkresy byly moc krásné ..... Po velmi dlouhém a pečlivém vyhodnocování jsme 10 autobusů vybraly a odevzdaly. Všechny ostatní zdobí chodby naší mateřské školy.

Vybraných 10 prací bude vystaveno pro veřejnost na Dni otevřených dveří IVECO v sobotu 8.6.2019 a jeden (vítězný) návrh dětí z vysokomýtských mateřských škol zúčastněných v projektu bude k vidění přímo na skutečném autobusu. To bude překvapení!!

Na společném setkání aktérů projektu zaznělo, že akce přispěla k rozvoji technického myšlení a představivosti našich dětí a bylo by dobré navázat v další spolupráci. Na závěr setkání ředitel společnosti předal mateřským školám jako odměnu za účast v projektu finanční poukázku ve výši 10 000,- Kč. Také děti pozval na návštěvu firmy, kde si budou moci zkusit sednout na místo řidiče, řídit autobus a hlavně uvidět "vítězný" autobus.     Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Vysoké Mýto, příspěvková organizace

ms.lidicka@tiscali.cz

Lidická 688
Vysoké Mýto
566 01

465 424 307

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode