Pro rodiče

Než půjdu do školky

… slyším na svoje jméno

… dokážu srozumitelně vyjádřit své pocity a přání

… reaguji na pokyny dospělých

… umím se samostatně najíst lžící a udržet okolo sebe čistotu a pořádek

… poznám včas, kdy si potřebuji dojít na toaletu

… umím si umýt ruce mýdlem a utřít je do ručníku

… dokážu se s menší pomocí obléknout

… umím si nazout boty i bačkorky …

… výborně , jsem šikulka a teď už spěchám do školky !!

 

Co s sebou potřebuji :

Pohodlné oblečení na hraní ve třídě s kapsou a každý den čistým kapesníkem, bačkůrky, pyžamko.

Ven pohodlné sportovní oblečení (i starší) přiměřené k aktuálnímu počasí, kterému nevadí ušpinění od písku či trávy, vhodné botky, které si dokážu obout.

Na začátku roku 1 balení toaletního papíru (4 ks) a 1 balení papírových kapesníků (10 balíčků).

 

 

Platby

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání poukazujte jednou částkou na účet mateřské školy

Stravné se platí zálohou ve výši 748,- Kč splatnou vždy do 15. dne v měsíci na účet MŠ:  115 – 75 62 08 02 27/ 0100. Vyúčtování zálohy bude provedeno v červnové platbě, případný přeplatek vrácen na účet.

Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400,- Kč je splatná vždy do 15. dne v měsíci na účet MŠ : 115 – 75 62 08 02 27/ 0100. Předškoláci neplatí.
 

V Ý Š E   S T R A V N É H O

 

Kategorie

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

Děti MŠ celý den

9,00

18,00

7,00

34,-

Děti MŠ do oběda

9,00

18,00

 

27,-

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo  úplatu za školní stravování (§ 35, odst. d) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

Dokumentace

Veškerá povinná dokumentace (Školní vzdělávací program, Třídní vzdělávací program, Školní řád, Organizační řád )a vnitřní směrnice jsou k nahlédnutí ve všech třídách a v ředitelně.Rodiče jsou s obsahem a případnými změnami seznamováni na informativních a třídních schůzkách, na vývěskách. Nejdůležitější informace dostávají v tištěné podobě před nástupem dítěte do mateřské školy.

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Vysoké Mýto, příspěvková organizace

ms.lidicka@tiscali.cz

Lidická 688
Vysoké Mýto
566 01

465 424 307

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode