Pro rodiče

Než půjdu do školky

… slyším na svoje jméno

… dokážu srozumitelně vyjádřit své pocity a přání

… reaguji na pokyny dospělých

… umím se samostatně najíst lžící a udržet okolo sebe čistotu a pořádek

… poznám včas, kdy si potřebuji dojít na toaletu

… umím si umýt ruce mýdlem a utřít je do ručníku

… dokážu se s menší pomocí obléknout

… umím si nazout boty i bačkorky …

… výborně , jsem šikulka a teď už spěchám do školky !!

 

Co s sebou potřebuji :

Pohodlné oblečení na hraní ve třídě s kapsou a každý den čistým kapesníkem, bačkůrky, pyžamko.

Ven pohodlné sportovní oblečení (i starší) přiměřené k aktuálnímu počasí, kterému nevadí ušpinění od písku či trávy, vhodné botky, které si dokážu obout.

Na začátku roku 1 balení toaletního papíru (4 ks) a 1 balení papírových kapesníků (10 balíčků).

 

 

Platby

Změny v platbách od 1.9.2017

S platností od nového školního roku dochází k následujícím změnám v platbách :

Stravné i úplata za předškolní vzdělávání bude hrazeno vždy zpětně do 5. dne následujícího měsíce na základě povolení k inkasu pro sběrný účet MŠ č. 100202021/0800 z účtu zákonného zástupce u jakékoli banky v ČR (jako dosud). V případě neprovedené platby z účtu převodem zákonného zástupce na účet MŠ (27- 87 70 16 02 77 / 0100) nejpozději do 15. dne následujícího měsíce,  je nutné uvést jméno dítěte !!

 

Důležitá změna !!!

Zákonný zástupce zaplatí zálohu ve výši 1 060,- Kč,- (660,- Kč stravné a 400,- Kč školné) splatnou do 30.8. 2017 na účet mateřské školy u KB č. (27- 87 70 16 02 77 / 0100) - je nutné uvést jméno dítěte !! Vyúčtování zálohy bude provedeno v červnové platbě, případný přeplatek vrácen.

V hotovosti již platby nebudou vybírány!! Musí být vkládány na účet mateřské školy nejpozději do 5. dne v měsíci.

 

V Ý Š E   S T R A V N É H O

 

Kategorie

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

Děti MŠ celý den

8,00

18,00

6,00

32,-

Děti MŠ do oběda

8,00

18,00

 

26,-

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo  úplatu za školní stravování (§ 35, odst. d) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

Dokumentace

Veškerá povinná dokumentace (Školní vzdělávací program, Třídní vzdělávací program, Školní řád, Organizační řád )a vnitřní směrnice jsou k nahlédnutí ve všech třídách a v ředitelně.Rodiče jsou s obsahem a případnými změnami seznamováni na informativních a třídních schůzkách, na vývěskách. Nejdůležitější informace dostávají v tištěné podobě před nástupem dítěte do mateřské školy.