Logopedická péče

Logopedická péče je v rámci mateřské školy zajišťována čtyřmi proškolenými učitelkami :

třída Zajíček - p. uč. Bc. Šimonová
třída Koťátka - p. uč. Vídeňská
třída Sluníčko - p. uč. Říčařová
třída Motýlek - p. uč. Bc.Koňariková

Individuálně jsou zařazovány po dohodě s rodiči děti od 4 let se špatnou výslovností na základě depistáže paní logopedky Mgr. Harangové z SPC Svítání. S mladšími dětmi se pracuje ve skupinkách (dechové, fonační, artikulační cvičení, grafomotorika, fonematický sluch,...). 

Náprava řeči probíhá jedenkrát za 14 dní. O výsledcích a průběhu nápravy řeči každého dítěte jsou rodiče pravidelně informováni pomocí pracovních listů, případně individuální konzultací s učitelkou.

Individuální logopedická péče předpokládá spolupráci a spoluúčast rodičů v domácí práci.

 

 

Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Vysoké Mýto, příspěvková organizace

ms.lidicka@tiscali.cz

Lidická 688
Vysoké Mýto
566 01

465 424 307

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode