Přijímací řízení

 
Podávání žádostí o přijetí do Mateřské školy Lidická,    
školní rok 2018/19 (od září 2018)
 
Přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lidická Vysoké Mýto budou k vyzvednutí od měsíce března 2018 v ředitelně  nebo ve třídě Sluníčko.
Příjem přihlášek – podání žádosti :   
                     středa      9. 5. 2018                               8.00 - 15.00 hodin
                     čtvrtek  10. 5. 2018        8.00 - 10.00 hodin a  13.00 - 15.00 hodin
 
Na školní rok 2018/19 musí být podány žádosti i pro děti, které dovrší věku tří let v průběhu školního roku ( např. v lednu 2019). Přijímací řízení probíhá pouze v měsíci květnu, v průběhu školního roku mohou být děti přijaty výjimečně jen v případě volné kapacity.
Vyrozumění o přijetí či nepřijetí : písemnou formou do 14 dnů od podání žádosti.
 
Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:
1. rodný list dítěte
2. svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující jejich totožnost
3. vyplněnou přihlášku k přijetí do MŠ s potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně očkováno a po zdravotní 
    stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané max. jeden měsíc před zápisem)
4. vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
 
Kritéria pro přijetí :
Budou zveřejněna včas před zahájením zápisu.
 
Vyvěšeno dne 23.1. 2018