Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2018-19 bylo vyhověno všem podaným žádostem.