Přijímací řízení

 

Podávání žádostí o přijetí do Mateřské školy Čtyřlístek,    

školní rok 2019/20 (od září 2019)

 

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Čtyřlístek Vysoké Mýto budou k vyzvednutí od měsíce března 2019 v ředitelně  nebo ve třídě Sluníčko, případně ke stažení na webových stránkách školy.

Příjem přihlášek  – podání žádosti :  

                               pondělí    6.5.2019   8.00 – 10.00       13.00 – 16.00 hodin
                               úterý       7.5.2019   8.00 – 10.00       13.00 - 16.00 hodin     

Na školní rok 2019/20 musí být podány žádosti i pro děti, které dovrší věku tří let v průběhu školního roku (např. v lednu 2020). Přijímací řízení probíhá pouze v měsíci květnu, v průběhu školního roku mohou být děti přijaty výjimečně jen v případě volné kapacity.

Vyrozumění : písemnou formou do 14 dnů od podání žádosti.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující jejich totožnost
  • vyplněnou přihlášku k přijetí do MŠ s potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané max. jeden měsíc před zápisem)
  • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

 

Kritéria pro přijetí :

1) Poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

2) Zdravotní způsobilost dítěte na základě vyjádření lékaře.

3) Věk dítěte, přednostní přijetí starších dětí.

4) V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

5) Zaměstnanost rodičů.

 

Vyvěšeno dne 16.1. 2019

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode